1 ejemplares encontrados de la edicion Metamorfosis.Florianus.Bacx.Amberes.1619

Falta portada

Metamorfosis.Florianus.Bacx.Amberes.1619

Metamorphosis Datis: Die Herscheppinghe oft Veranderin ghe/beschreuen vanden vermaerden ende gheleerden Poet Ouidius. In onse duytsche tale ouergheset, ende met vele figueren verciert, elck tot fijnder historien dienende. Seer prof˙tel˙ck, dienstbaer ende nut voor alle edele Geesten, ende Constenaers: als Rhetoriciens, Schil- ders, Beelt-Sn˙ders, Gout-Smeden, ende eenpaerlyck alle liefhebbers der historien. (marca del impresor) THANTVVERPEN. By Guilliam Lefteens, inde Hoochstraer, inden Gulden Pellicaen 1619. MET PRIVILEGIE. COLOFÓN: THANTVVERPEN. Ghedruckt by Andries Bacx M. D. C. XIX.

Fecha de la edición:  1619

Biblioteca Xeral Universitaria. Santiago de Compostela.