65 ejemplares encontrados del siglo XVI

Falta portada

Metamorfosis.Regius.Mazzali.Parma.1505i

Habebis candide lector P. Ouidii Nasonis Metamorphosin castigatissimam, cum Raphaelis Regii co[m]mentariis emen- datissimis & capitulis figuratis decenter appositis, & ab aliquo calchographo hactenus non Impressis * COLOFÓN Impraessum Parmae Expensis & Labore Francisci Mazalis Calchographi Dilligentissimi. MDV Cal. Maii.

Fecha de la edición:  1505

Biblioteca del Seminario de Santa Catalina. Mondoñedo.

Falta portada

Metamorfosis.Bonsignori.Bindoni.Venecia.1508

[Ouidio methamor phoseos vulgare hystoriado Colofón: Stampato in Venetia : per Alexandro de Bandoni : ad instantia del nobile misser Lucantonio zonta fiorentino del. MCCCCC.VIII adi. XIIII del mese de Agosto]

Fecha de la edición:  1508

Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. Barcelona.

Falta portada

Fastos.Fanensis.Tacuino.Venecia.1508

[P. Ouidii Nasonis Fastorum libri diligenti emendatione typis impresse aptissimisq[ue] figuris ornate co[m]mentatoribus Antonio Constantio Fanensi; Paulo Marso piscinate viris clarissimis additis quibusdam versibus qui de- erant in aliis codicibus: insuper grecis characteri- bus ubi deerant in aliis impressionibus: apposi- tis rebus notabilibus quibusdam in margine una cum Tabula in ordine alphabeti: que nullo in alio codice impressa reperies. (marca del impresor)] COLOFÓN: Impressum Venetiis opera & impensa solettissimi viri Ioannis Tacuini de Tridino: Censore viro eruditissimo Bartholomeo Merula Mantuano: Inclyto ac foelicissimo principe Leonardo Lauretano.Anno. M.cccccviii. Die. iiii.Iunii.

Fecha de la edición:  1508

Biblioteca General Histórica de la Universidad. Salamanca.

Falta portada

Fastos.Fanensis.Tacuino.Venecia.1508

[P. Ouidii Nasonis Fastorum libri diligenti emendatione typis impresse aptissimisq[ue] figuris ornate co[m]mentatoribus Antonio Constantio Fanensi; Paulo Marso piscinate viris clarissimis additis quibusdam versibus qui de- erant in aliis codicibus: insuper grecis characteri- bus ubi deerant in aliis impressionibus: apposi- tis rebus notabilibus quibusdam in margine una cum Tabula in ordine alphabeti: que nullo in alio codice impressa reperies. (marca del impresor)] COLOFÓN: Impressum Venetiis opera & impensa solettissimi viri Ioannis Tacuini de Tridino: Censore viro eruditissimo Bartholomeo Merula Mantuano: Inclyto ac foelicissimo principe Leonardo Lauretano.Anno. M.cccccviii. Die. iiii.Iunii.

Fecha de la edición:  1508

Biblioteca del Cabildo Catedral. Palencia.

Falta portada

Fastos.Fanensis.Tacuino.Venecia.1508

[P. Ouidii Nasonis Fastorum libri diligenti emendatione typis impresse aptissimisq[ue] figuris ornate co[m]mentatoribus Antonio Constantio Fanensi; Paulo Marso piscinate viris clarissimis additis quibusdam versibus qui de- erant in aliis codicibus: insuper grecis characteri- bus ubi deerant in aliis impressionibus: apposi- tis rebus notabilibus quibusdam in margine una cum Tabula in ordine alphabeti: que nullo in alio codice impressa reperies. (marca del impresor)] COLOFÓN: Impressum Venetiis opera & impensa solettissimi viri Ioannis Tacuini de Tridino: Censore viro eruditissimo Bartholomeo Merula Mantuano: Inclyto ac foelicissimo principe Leonardo Lauretano.Anno. M.cccccviii. Die. iiii.Iunii.

Fecha de la edición:  1508

Biblioteca de Cataluña. Barcelona.

Falta portada

Metamorfosis.Regius.Rusconi.Venecia.1509

Accipe Studiose Lector P. Ouidii Metamorphosin cum luculentissimis Raphaelis Regii enarrationibus: quibus plurima ascripta sunt: que in exempla ribus antea impressis non inveni untur. Que sint rogas: Inter legendum faciletibi ocurrent. Cum Gratia et Privilegio. Colofón: Ad lectorem Siquid forte litterar[um] immutatione. transpositione. inuersione appositione. omissione aliaue depravatio[n]e offenderis stu diose lector id correctionis difficultati ascribas ro gat Georgius de Rusconibus Mediolane[n]sis cuius industria Raphael Regius i[n] hoc opere describendo usus est. Ve netiis Principe felicis. Leonardo Lau reda[n]o die. ii. maii. M.D. IX.

Fecha de la edición:  1509

Biblioteca Pública. Tarragona.

Falta portada

Metamorfosis.Regius.Rusconi.Venecia.1509

Accipe Studiose Lector P. Ouidii Metamorphosin cum luculentissimis Raphaelis Regii enarrationibus: quibus plurima ascripta sunt: que in exempla ribus antea impressis non inveni untur. Que sint rogas: Inter legendum faciletibi ocurrent. Cum Gratia et Privilegio. Colofón: Ad lectorem Siquid forte litterar[um] immutatione. transpositione. inuersione appositione. omissione aliaue depravatio[n]e offenderis stu diose lector id correctionis difficultati ascribas ro gat Georgius de Rusconibus Mediolane[n]sis cuius industria Raphael Regius i[n] hoc opere describendo usus est. Ve netiis Principe felicis. Leonardo Lau reda[n]o die. ii. maii. M.D. IX.

Fecha de la edición:  1509

Biblioteca Pública. Girona.

Falta portada

Fastos.Fanensis.Pachel.Milán.1510

P. Ovidii Nasonis Fastorum libri diligenti emendatione typis impressi aptissimisq[ue] figuris ornati co[m]menta toribus Antonio Consta[n]tino Fanensi; Paulo Marío piscinate viris clarissimis additis qui busdam versibus qui deerant in aliis co- dicibus: in super graecis characteri bus ubi deerant in aliis impressio nibus: appositis rebus notabili bus quibusdam in margine una cu[m] tabula in ordine alphabeti: que nullo i[n] alio codice i[m]pres sa reperies. COLOFÓN: Impressum Mediolani per Magistrum Leonardum Pachel. Anno d[omi]ni. M.CCCCC.X.Die.xyii.Febr.

Fecha de la edición:  1510

Biblioteca General Histórica de la Universidad. Salamanca.

Falta portada

Metamorfosis.Sacon.Regius.Lyon.1512

[P. Ouidii Nasonis metamorphoseos libri moralisati : cum pulcherrimis fabular[um] principaliu[m] figuris Ouidii quindeci[m] metamorpho seos libri : cu[m] ipsius poeta vita ex eius op[er]ib[us] diligentissime collecta: familiaribusq[ue] co[m]mentariis et reru[m] verboru[m]q[ue] congitu dignissimor[um] alphabetico indice: ac etia[m] cu[m] preclarissimis doctis- simi eloque[n]tissimiq[ue] viri Lactancii firmiani cocli in singulas fabulas argume[n]tis: vt vno intuitu poete sente[n]tia pateat suis locis insertis: necno[n] & tropologica nonullarum fabular[um] enar ratione p[er] reuere[n]dum patre[m] magistru[m] Petrum lauiniu[m] philosophu[m] poeta[m] ac theo logum diuini quoq[ue] verbi declamatore[m] celeberrimu[m] ordinis p[re]dicatoru[m] adiecta. Eiusdem in metamorphosin distichon. Que veteres inumeris celebrant figmenta poete. Hec tibi pelignum carmine prebet opus. [V]Enundantur Lugduni ab Iaco bo huguetan in vico mercuriali] Colofón: Impressum fuit hoc opus Lugd [uni] per Iacobus Sacon Impe[n]sis honesti viri Iacobi Huguetan. Anno d[omi]ni Mil lesimo quinge[n]tesimo duodecimo xi.die me[n]sis Ianuarii.

Fecha de la edición:  1512

Biblioteca Reserva de la Universidad de Barcelona. Barcelona.

Falta portada

Heroidas.Volscius.Gueynard.Lyon.1513

Pub. Ouidii Nasonis preclarum opus de nouo impressum: et a mendis castigatum: vna cum figuris ornatum: in quo continentur hii libri partiales: videlicet Liber heroidum epistolarum. Liber Sapphus. Libellus in Ibin. Cum expositione familiari Antoniii Volsci. Ubertini clerici Cresentinatis. Domitii Calderini et Jodoci Badii singula rium interpretum. Uenundantur Lugdu ni a Stephano Gueynard: al´s Pineti Prope sanctu[m] Antoni[m] COLOFÓN [ Lugduni impressi Per Iohannem thomas impe[n]sis discreti viri Stephani Gueynard al´s Pineti Bibliopole et civis prefate civitatis Lugduni. Anno nostre salutis Millesimo quingentesimo. Xiii. Octavo kalendas Novembris ]

Fecha de la edición:  1513

Biblioteca Xeral Universitaria. Santiago de Compostela.

Falta portada

Metamorfosis.Robion.Regius.Lyon.1513

P. Ovidii Nasonis meta morphoseos libri moralizati cu[m] pulcherrimis fabularum principalium figuris. Ovidii quindecim metamorphoseos libri: cu[m] ipsi us poete vita ex ei[us] op[er]ibus di lige[n]tissime collecta: familiari busq[ue] co[n]metariis: et reru[m] ver boru[m]q[ue] coginitu dignissimo[rum] alphabetico indi ce: ac etia[m] cu[m] preclarissimis doctissimi eloquen tissimiq[ue] viri Lactantii firmiani cocli in singu las fabulas argumentis: ut uno intuitu poete sente[n]tia patear suis locis insertis: necno[n] et tro pologica no[n]nullarum fabula[rum] enarratio[n]e pre uere[n]dum patre[m] magistru[m] Petrum lavinin phi losophum poetam ac theologum diuini quoq[ue] verbi declamatorem celeberrimu[m] ordinis pre dicatorum adiecta. Eiusdem in metamorphosin disticon. Que veteres numeris celebra[n]t figme[n]ta poete Nectibi pelignum carmine prebet opus. Venu[n]dantur Lugduni Et thle in intersignio quinq[ue] plaga rum salvatoris iesu christi. COLOFÓN: Impressum fuit hoc opus Lugduni impensis []sti viri Joha[n]nis Ro[bioni]. Anno domini Mil[esimo] decimotertio quar[] septembris.

Fecha de la edición:  1513

Biblioteca Pública. Lleida.

Falta portada

Heroidas.Volscius.Jonvelle.Lyon.1516

Epistole Ouidii cum commento Pu Ouidii Nasonis Sul monensis opera summa diligentia elimata hic contenta. Liber heroidum epistolarum cum co[m]mentariis An toniiUolsci: Ubertini Clerici Cresentinatis: cumq[ue] Jo doci Badii Ascensii familiarissima interpretatione. Liber seu epistola Sapphus: cu[m] enarrationibus Do mitii Calderini verone[n]sis primarii interpretis: Georgii Merule alexandrini: et ipsius Jodoci Badii Ascensii. Liber in Ibin: interpretibus Domitii Calderino ve ronensi: et Jodoco Badio Ascensio. Ad lectorem. … Adnotationes plerasq[ue] ex An gelo Politiano: Joa[n]ne Baptista Pio: Jacobo crucio: Baptista egnatio: Jo. fra[n]cisco Q[ui]ntiano: et plerisq[ue] aliis co[m]me[n]tariis interposuimus. Indice[m] duplice[m]: rerum et ver boru[m] in co[m]me[n]tariis co[n]te[n]toru[m] primu[m]: Epistolaru[m]: quo folio vna quequis sita sit alteru[m]. Deniq[ue] in op[er]is calce q[ue]dam sup[er] phaone fabula haud sane hactenus cognita: necno[n] carmina preter multoru[m] sente[n]tia[m] enodata: cu[m] ipsius Oui dii vita a Petro Crinito in de poetis latinis descripta. COLOFÓN: Pub. Ouidii Nasonis opera hoc volumine contenta anno post partum virginis. Millesimo Quinge[n]tesimo decimo sexto. predie kalendas noue[m]bres Luguduni Joa[n]nes de Jo[n]uelles dictus piston imprimebat.

Fecha de la edición:  1516

Biblioteca Pública. Girona.

Falta portada

Metamorfosis.Regius.Huguetan.Lyon.1516

P. Ovidii Nasonis metamorphoseos libri moralizati cum pulcherrimis fabularum principalium figuris. Ovidii quindecim metamorpho seos libri: cu[m] ipsius poete vita ex eius operi[bus] diligentissime collecta: familiaribusq[ue] comme[n]tariis: et rerum verborumq[ue] coginitu dignis simorum alphabetico indice: ac etiam cum preclarissimis doctissimi eloquentissimiq[ue] viri Lacta[n]tii firmiani coeli in singulas fabulas ar gumentis: ut uno intuitu poete sententia pateat suis locis insertis: necnon et tropologica nonnullarum fabularum enarratione per revere[n]dum patrem magistrum Petrum lavinium philosophum poetam ac theologus divini quoq[ue]ver bi declamatorem celeberrimum ordinis predicatorum adiecta. Eiusdem in metamorphosin distichon. Que veteres numeris celebrant figmenta poete Hectibi pelignum carmine prebet opus. Venundantur Lugduni a probo viro Jacobo huguetan in vico mercuriali commoranti. COLOFÓN: Impressum fuit hoc opus Lugduni impensis honesti viri Jacobi huguetan in edibus Jacobi myt Anno domini Millesimo quingentesimo decimosecto, duo devigesimo Iunii mensis die.

Fecha de la edición:  1516

Biblioteca Pública del Estado. Burgos.

Falta portada

Metamorfosis.Regius.Huguetan.Lyon.1518

P. Ouidii Nasonis metamorphoseos libri moralizati cum pulcherrimis fabularum principalium figuris. Ovidii metamorphoseos quinde: cim libri cu[m] ipsius poetae uita ex eius operibus dilige[n]tissime collecta: familiaribusq[ue] co[m]mentariis:& reru[m] uerborumq[ue] cognitu dignissimo rum alphabetico indice:ac etiam cum praeclarissimis doctissimi elo que[n]tisiimiq[ue] uiri Lacta[n]tii Firmiani Cocli in singulas fabulas argu- mentis: ut uno intuitu poetae sententia pateat: suis locis infertis: necnon & tropolo gica nonnullarum fabularum enarratione per reuerendum patrem magistrum Pe trum Lauiniam philosophum poetam ac theologum diuini quoq[ue] uerbi declama torem celeberrimum ordinis praedicatorum adiecta. Adnotationes praeterea no[m] ualde paucas & eas quide[m] eruditissimas uiroru[m] impe[n] se doctor[um] Philippi Beroaldi: Ioa[n]nis baptistae pii: Iani Parrhasii: Lodouici Coelii Rho digini: & Iacobi Bononie[n]sis: huc curauit adiicie[n]das Ioa[n]nes Theodericus Bellouacus. Lauini in metamorphosin distichon. Quae ueteres numeris celebrant sigmenta poetae. Haec tibi Pelignum carmine praebet opus. (sello) Venundantur Lugduni ab Jacobo Huguetan eiusdes ciuitatis bibliopola in vico mercuriale. ad angiportum qui in ararim ducit. Cum gratia et privilegio. COLOFÓN Impressum fuit hoc opus Lugduni impensis honesti uiri Iacobi huguetan in edibus Simonis biuilaque Anno domini Millessimo quingentesimo decimo octauo pridie nonas Maias.

Fecha de la edición:  1518

Biblioteca General Histórica de la Universidad. Salamanca.

Falta portada

Metamorfosis.Regius.Mareschal.Lyon.1519

P. Ouidii Nasonis Metamorphoseos Libri moralizati cum pulcherrimis fabularum principalium figuris. Ouidii metamorphoseos quinde cim libri: cu[m] ip[s]ius poetae uita ex eius op[er]ibus dilige[n]tissime collecta: fami liaribusq[ue] co[n]me[n]tariis & reru[m] uerboru[m]q[ue] coginitu dignissimo[rum] alpha betico indice: ac etia[m] cu[m] praeclarissimis doctissimi eloquentissimiq[ue] uiri Lacta[n]tii Firmiani Cocli in singulas fabulas argume[n]tis: ut uno intuitu poetae sententia pateat: suis locis insertis: necnon & tropologica no[n]nullaru[m] fabula[rum] enarratione per reuerendum patrem magistru[m] Petrum Lauinium philosophum poe ta[m] ac theologu[m] diuini quoq[ue] uerbi declamatore[m] celeberrimu[m] ordinis p[re]dicator[um] adiecta. Adnotationes praeterca no[n] ualde paucas & eas quide[m] eruditissimas uiroru[m] ipense doctor[um] Philippi Beroaldi: Ioa[n]nis baptsitae: pii Iani Parrhasii: Ludouici Coelii Rho digini & Iacobi Bononie[n]sis huc curauit adiicie[n]das Ioa[n]nes Theodoric[us] Bellouac[us]. Lauinii in Metamorphosin distichon. Quae ueteres numeris celebrauit sigmenta poetae. Haec tibi pelignum carmine praebet opus. COLOFÓN. Impressum fuit hoc opus Lugduni, in edibus Jacobi Mareschal, anno Domini millesimo quingentesimo decimo nono, vicesima die mensis augusti.

Fecha de la edición:  1519

Biblioteca Borja. San Cugat del Vallés.

Falta portada

Metamorfosis.Regius.Mareschal.Lyon.1519

P. Ouidii Nasonis Metamorphoseos Libri moralizati cum pulcherrimis fabularum principalium figuris. Ouidii metamorphoseos quinde cim libri: cu[m] ip[s]ius poetae uita ex eius op[er]ibus dilige[n]tissime collecta: fami liaribusq[ue] co[n]me[n]tariis & reru[m] uerboru[m]q[ue] coginitu dignissimo[rum] alpha betico indice: ac etia[m] cu[m] praeclarissimis doctissimi eloquentissimiq[ue] uiri Lacta[n]tii Firmiani Cocli in singulas fabulas argume[n]tis: ut uno intuitu poetae sententia pateat: suis locis insertis: necnon & tropologica no[n]nullaru[m] fabula[rum] enarratione per reuerendum patrem magistru[m] Petrum Lauinium philosophum poe ta[m] ac theologu[m] diuini quoq[ue] uerbi declamatore[m] celeberrimu[m] ordinis p[re]dicator[um] adiecta. Adnotationes praeterca no[n] ualde paucas & eas quide[m] eruditissimas uiroru[m] ipense doctor[um] Philippi Beroaldi: Ioa[n]nis baptsitae: pii Iani Parrhasii: Ludouici Coelii Rho digini & Iacobi Bononie[n]sis huc curauit adiicie[n]das Ioa[n]nes Theodoric[us] Bellouac[us]. Lauinii in Metamorphosin distichon. Quae ueteres numeris celebrauit sigmenta poetae. Haec tibi pelignum carmine praebet opus. COLOFÓN. Impressum fuit hoc opus Lugduni, in edibus Jacobi Mareschal, anno Domini millesimo quingentesimo decimo nono, vicesima die mensis augusti.

Fecha de la edición:  1519

Biblioteca del Cabildo Catedral. Palencia.

Falta portada

Fastos.Tacuino.Venecia.1520

P. OVIDII NA SONIS FASTORVM LIBRI DILIGENTI EMEN DATIONE. Typis impresse aptissimisq[ue] figuris or nate, co[m]mentatoribus Antonio Con sta[n]tio Fanensi: Paulo Marso pisci nate viris clarissimis additis qui busda[m] versibus q[ui] deera[n]t in aliis codicibus, insup[er] grecis chara cteribus vbi deera[n]t in aliis impressio[n]ibus : appositis reb[us] notabilib[us] q[ui]bus da[m] in margi[n]e, vna cu[m] Tabula in ordi[n]e al phabeti: q[ue] nullo in alio codice im pressa repe ries. COLOFÓN; Impressum Venetiis in Aedibus solertissimi uiri Ioannis Tacuini de Tridino. Anno dñi. MDXX.Die.XII.Aprilis. Inclyto ac felicissimo principe Leonardo Lauretano.

Fecha de la edición:  1520

Biblioteca Xeral Universitaria. Santiago de Compostela.

Falta portada

Fastos.Tacuino.Venecia.1520

P. OVIDII NA SONIS FASTORVM LIBRI DILIGENTI EMEN DATIONE. Typis impresse aptissimisq[ue] figuris or nate, co[m]mentatoribus Antonio Con sta[n]tio Fanensi: Paulo Marso pisci nate viris clarissimis additis qui busda[m] versibus q[ui] deera[n]t in aliis codicibus, insup[er] grecis chara cteribus vbi deera[n]t in aliis impressio[n]ibus : appositis reb[us] notabilib[us] q[ui]bus da[m] in margi[n]e, vna cu[m] Tabula in ordi[n]e al phabeti: q[ue] nullo in alio codice im pressa repe ries. COLOFÓN; Impressum Venetiis in Aedibus solertissimi uiri Ioannis Tacuini de Tridino. Anno dñi. MDXX.Die.XII.Aprilis. Inclyto ac felicissimo principe Leonardo Lauretano.

Fecha de la edición:  1520

Biblioteca Reserva de la Universidad de Barcelona. Barcelona.

Falta portada

Tristes.Merula.Tacuino.Venecia.1524

PV. OVIDII NASONIS TRISTIVM LIBRI cum luculentissimis comme[n]tariis Re uere[n]dissimi domini Bartholomei Me rulae apostolici prothonotarii: [et] aliis additionibus nouis nuper in luce[m] emis sis, aptissimisq[ue] figuris ornate. Nec no[n] copiosissimus Index: qui om nia vocabula: omnesq[ue] situ dignissima secundum alphabeti ordi- nem diligentissime complectitur COLOFÓN: Venetiis Aedibus Ioannis Tacuini de Tridino. Anno Domini. M.D.XXIIII.die.XXV.Februarii. Inclyto Antonio Grimano Principe.

Fecha de la edición:  1524

Biblioteca Reserva de la Universidad de Barcelona. Barcelona.

Falta portada

Heroidas.Volscius.Blanchard.Lyon.1526

EPISTOLE OVIDII cum commento. Epistole heroides Publii Ouidii Na sonis diligenti castigatione exculte aptissimisq[ue] figuris ornate: co[m] mentantibus Antonio Uolsco, Ubertino Cresentinate et A. Ja no Parrhasio necnon Jadoco Badio Ascensio. Liber seu epistola Sapphus/cum enarratio[n]ibus Domitij Cal derini Veronensis primarii interpretis / Georgii Merule Alexan drini et ipsius Jodoci Badii Ascensii. Liber in Ibin cum dilige[n]tissimis interpretationibus Domitii Calderini / Christophori zaroti / cunq[ue] perq[uam] familiari Jodoci Badii Ascensi expositione: adiunctis q[uam]plurimis carminibus in nonnul larum epistolarum principiis nuper inuentis / et nunq[uam] hactenus impressis: adiectis insuper grecis / que vbisq[ue] deera[n]t necnon in margine permultis adnotatio[n]ibus quibus vt facilius cognosci pos sint hoc signum * prepositum videbis. Ad lectorem. … Adnotationes plerasq[ue] ex Angelo Politiano / Joanne Ba ptista Pio / Jacobo Crucio / Baptista Egnatio / Jo. francisco Quintiano / et plerisq[ue] aliis commentariis interposuimus. In dice[m] habes duplice[m]: rerum / et verborum in comm[n]tariis co[n]ten torum: primum Epistolarum: quo folio vna quequis dictio sita sit alterum. Denique in operis calce super Phaone fabula que das haud sane hactenus cognita: necno[n] carmina preter multo rum sententiam enodata: cum ipsius Ouidii vita a Petro Cri nito in de poetis latinis descripta. M.D. [SELLO IMPRESOR] XXVI. COLOFÓN: Publii Ouidii Nasonis poete clarissimi heroides epistoles et reliqua euisdem ratis hoc in opere contenta cudebat Antonius Blanchardus Lugduni anno post partum virginis Mille ssimo Quingentesimo vigesimo sexto / Mensis Septembris die. Xii.

Fecha de la edición:  1526

Biblioteca Pública. Girona.

Falta portada

Metamorfosis.Regius.Blanchard.Lyon.1527

PVBLII OVIDII Nasonis Sulmonensis Metamorphoseos Libro rum xv. opus auctum et recognitum. Uniuersi operis Elenchus, Ipsi[us] Ouidii vita ex eius op[er]ib[us] lucule[n]ter collecta. Luculentissime Reuerendis patris magistri Petri Lauinii philosophi, poete ac theologi ordinis pre dicatorum Tropologice expositiones: et signo tali * designantur. Elegantissime Raphaelis Regii Enarrationes: que (vt Candide Lector facile perspicueq[ue] cognosce re poteris) hoc indice [mano] prenotate sunt. Subtilissima Lactantii firmiani Cocli argumen ta in omneis eiusdem operis fabulas Speciose in singulis libris historie precipuas fa bulas perspicue commonstrantes habentur. Adnotationes preterea non valde paucas et eas quidem eruditissimas virorum impense doctorum Philippi Beroaldi, Joannis Baptiste Pii, Jani Parrhasii, Lodouici Celii Rhodigini, Jacobi Bo nonie[n]sis, Baptiste Egnatij et Dio. Guid. huc cura uit adiicie[n]das Joannes Theodoricus Bellouacus. Additus est etiam geminus Index primus est eo rum que quoq[ue] in libro Metamorpho. Ouidii con tinentur : alter vero est rerum et verborum precipue annotandorum in xv. lib. Metamorpho. Im ordi nem alphabeti. Et quia hac tempestate Grecarum literarum can dor in pretio apud doctos habetur: Grecas dictio[n]es adiungi curauimus. Joa[n]nis fra[n]cisci Quintiani Stoe poete facu[n]dissimi ingeniosa Disticha in omneis fabulas Pub. Ouidii Nasonis Metamor.textui dilige[n]ter inserta videbis. (marca del impresor) 1527 Lavinii in Metamorphosin Distichon. Que veteres numeris celebrant sigmenta poete: Hec tibi Pelignum carmine prebet opus. COLOFÓN: Excusum Lugduni in edibus Antonii Bla[n]chard Anno a Virginis Partu M. cccccxxvii.die.xxii.mensis.Octobris.

Fecha de la edición:  1527

Archivo de la Catedral. Valladolid.

Falta portada

Metamorfosis.Regius.Blanchard.Lyon.1527

PVBLII OVIDII Nasonis Sulmonensis Metamorphoseos Libro rum xv. opus auctum et recognitum. Uniuersi operis Elenchus, Ipsi[us] Ouidii vita ex eius op[er]ib[us] lucule[n]ter collecta. Luculentissime Reuerendis patris magistri Petri Lauinii philosophi, poete ac theologi ordinis pre dicatorum Tropologice expositiones: et signo tali * designantur. Elegantissime Raphaelis Regii Enarrationes: que (vt Candide Lector facile perspicueq[ue] cognosce re poteris) hoc indice [mano] prenotate sunt. Subtilissima Lactantii firmiani Cocli argumen ta in omneis eiusdem operis fabulas Speciose in singulis libris historie precipuas fa bulas perspicue commonstrantes habentur. Adnotationes preterea non valde paucas et eas quidem eruditissimas virorum impense doctorum Philippi Beroaldi, Joannis Baptiste Pii, Jani Parrhasii, Lodouici Celii Rhodigini, Jacobi Bo nonie[n]sis, Baptiste Egnatij et Dio. Guid. huc cura uit adiicie[n]das Joannes Theodoricus Bellouacus. Additus est etiam geminus Index primus est eo rum que quoq[ue] in libro Metamorpho. Ouidii con tinentur : alter vero est rerum et verborum precipue annotandorum in xv. lib. Metamorpho. Im ordi nem alphabeti. Et quia hac tempestate Grecarum literarum can dor in pretio apud doctos habetur: Grecas dictio[n]es adiungi curauimus. Joa[n]nis fra[n]cisci Quintiani Stoe poete facu[n]dissimi ingeniosa Disticha in omneis fabulas Pub. Ouidii Nasonis Metamor.textui dilige[n]ter inserta videbis. (marca del impresor) 1527 Lavinii in Metamorphosin Distichon. Que veteres numeris celebrant sigmenta poete: Hec tibi Pelignum carmine prebet opus. COLOFÓN: Excusum Lugduni in edibus Antonii Bla[n]chard Anno a Virginis Partu M. cccccxxvii.die.xxii.mensis.Octobris.

Fecha de la edición:  1527

Biblioteca Reserva de la Universidad de Barcelona. Barcelona.

Falta portada

Metamorfosis.Regius.Blanchard.Lyon.1527

PVBLII OVIDII Nasonis Sulmonensis Metamorphoseos Libro rum xv. opus auctum et recognitum. Uniuersi operis Elenchus, Ipsi[us] Ouidii vita ex eius op[er]ib[us] lucule[n]ter collecta. Luculentissime Reuerendis patris magistri Petri Lauinii philosophi, poete ac theologi ordinis pre dicatorum Tropologice expositiones: et signo tali * designantur. Elegantissime Raphaelis Regii Enarrationes: que (vt Candide Lector facile perspicueq[ue] cognosce re poteris) hoc indice [mano] prenotate sunt. Subtilissima Lactantii firmiani Cocli argumen ta in omneis eiusdem operis fabulas Speciose in singulis libris historie precipuas fa bulas perspicue commonstrantes habentur. Adnotationes preterea non valde paucas et eas quidem eruditissimas virorum impense doctorum Philippi Beroaldi, Joannis Baptiste Pii, Jani Parrhasii, Lodouici Celii Rhodigini, Jacobi Bo nonie[n]sis, Baptiste Egnatij et Dio. Guid. huc cura uit adiicie[n]das Joannes Theodoricus Bellouacus. Additus est etiam geminus Index primus est eo rum que quoq[ue] in libro Metamorpho. Ouidii con tinentur : alter vero est rerum et verborum precipue annotandorum in xv. lib. Metamorpho. Im ordi nem alphabeti. Et quia hac tempestate Grecarum literarum can dor in pretio apud doctos habetur: Grecas dictio[n]es adiungi curauimus. Joa[n]nis fra[n]cisci Quintiani Stoe poete facu[n]dissimi ingeniosa Disticha in omneis fabulas Pub. Ouidii Nasonis Metamor.textui dilige[n]ter inserta videbis. (marca del impresor) 1527 Lavinii in Metamorphosin Distichon. Que veteres numeris celebrant sigmenta poete: Hec tibi Pelignum carmine prebet opus. COLOFÓN: Excusum Lugduni in edibus Antonii Bla[n]chard Anno a Virginis Partu M. cccccxxvii.die.xxii.mensis.Octobris.

Fecha de la edición:  1527

Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Universidad Complutense Madrid.

Falta portada

Metamorfosis.Regius.Crespin.Lyon.1528

[ Publij Ouidii Nasonis Sulmonensis Metamorphoseos Li brorum XV : opus auctum & recognitu[m]. Uniuersi operis Elenchus, Ipsius Ouidii vita ex eius operibus luculenter collecta. Elegantissime Raphaelis Regii enarrationes que (ut Candide Lector: facile: perspicueq[ue] cognoscere poteris) tali signo designantur. Luculentissime revere[n]di patris magistri Petri Lauinii philosophi: poete: ac thelogi: ordinis predicatorum Tro pologice Expositiones & signo tali * signantur. Subtilissima Lactantii firmiani Locli Argumenta in omneis eiusdem operis fabulas. Perpulchre in vno quoq[ue] libro historie: materiam illo rum facile designantes. Adnotationes notabilissime p[rae]stantissimor[um] viror[um] que in exemplaribus antea impressis non inueniunt. Jacobi Crucii: tali signo P Baptiste Pii: Dio. Guid. Ludouici Celii: tali Baptiste Egnatii: Philippi Beroaldi: Cum ingeniosis Joannis Francisci Quintiani Stoe poete fa cundissimi Distichis in omneis fabulas intertextualiter positis. Et quia hac tempestate Grecarum literarum candor in pretio apud doctos habetur: Grecas dictiones adiungi curauimus. 1528 Venundatur Lugduni in vico mercuriale apud probum virum Gullielmum Boulle COLOFÓN: Lugduni in officina Ioannis Crespini expensis honesti viri Guilielmi Boulle.]

Fecha de la edición:  1528

Librería conventual de San Francisco. Santiago de Compostela.

Falta portada

Metamorfosis.Regius.Crespin.Lyon.1528

[ Publij Ouidii Nasonis Sulmonensis Metamorphoseos Li brorum XV : opus auctum & recognitu[m]. Uniuersi operis Elenchus, Ipsius Ouidii vita ex eius operibus luculenter collecta. Elegantissime Raphaelis Regii enarrationes que (ut Candide Lector: facile: perspicueq[ue] cognoscere poteris) tali signo designantur. Luculentissime revere[n]di patris magistri Petri Lauinii philosophi: poete: ac thelogi: ordinis predicatorum Tro pologice Expositiones & signo tali * signantur. Subtilissima Lactantii firmiani Locli Argumenta in omneis eiusdem operis fabulas. Perpulchre in vno quoq[ue] libro historie: materiam illo rum facile designantes. Adnotationes notabilissime p[rae]stantissimor[um] viror[um] que in exemplaribus antea impressis non inueniunt. Jacobi Crucii: tali signo P Baptiste Pii: Dio. Guid. Ludouici Celii: tali Baptiste Egnatii: Philippi Beroaldi: Cum ingeniosis Joannis Francisci Quintiani Stoe poete fa cundissimi Distichis in omneis fabulas intertextualiter positis. Et quia hac tempestate Grecarum literarum candor in pretio apud doctos habetur: Grecas dictiones adiungi curauimus. 1528 Venundatur Lugduni in vico mercuriale apud probum virum Gullielmum Boulle COLOFÓN: Lugduni in officina Ioannis Crespini expensis honesti viri Guilielmi Boulle.]

Fecha de la edición:  1528

Biblioteca Reserva de la Universidad de Barcelona. Barcelona.

Falta portada

Metamorfosis.Ascensius.DuRy.Lyon.1528

TEXTUS OVIDII METAMORPHO. META MORPHO.LIB.XV.P.OVIDII NA sonis iucundissimo caractere impressi, nouis ac pulchris in margine additioni bus aucti, cum Io. Ba. Ascensii epitoma tis. Necnon cum eiusdem poetae uita eiusdem auctoris opera complectente. Adnotaciones, preterea no[n] paucas, & eas quidem eruditissimas uiroru[m] im pense doctorum Iacobi Bononiensis, & Ludouici Celii Rodigini, huc appo nendas curauim[us] quas hoc signo * pre notatas comperies. Ioa[n]. Fr. Quintiani Stoe poetae facu[n] dissimi Disticha ingeniosa in omneis fabulas P. Ouidii Na. Metamor. textui inserta sunt. Perelegantes historias singuloru[m] librorum precipuas fabulas lucidere serantes nuper adiectas uidebis 1528 In dño contido S. Vincent COLOFÓN: Quinque & dece[m] libri Metamorphoseos seu transformationum introductioui totius hu mane philosophie ac poetice artis Finiunt felicit er: impressi per honestu[m] uirum artis impress sorie peritum Antoniu[m] du Ry. Anno salutis hu mane. M. CCCCC XXVII.Die. IIII. Decembris.

Fecha de la edición:  1528

Biblioteca Víctor Balaguer. Villanova i la Geltrú.

Falta portada

Metamorfosis.Raenerius.Harsy.Lyon.1542

P. OVIDII NASONIS METAMOR phoseon, hoc est Transformatio num, libri XV. cu[m] breuissi mis in singulas quasq[ue] fabulas Lactancii Placidi argu mentis. Omnia multò diligentius ac unquàm anteà ab Ioanne Raenerio recognita (marca de impresor) LVGDVNI Apud Haeredes Simonis Vincentii M. D. XLII. COLOFÓN: LVGDVNI IN AEDI BVS DIONYSII HAR SII MENSE AV GVSTO, AN NO M. D. XXXIX

Fecha de la edición:  1542

Biblioteca Reserva de la Universidad de Barcelona. Barcelona.

Falta portada

Metamorfosis.Anguillara.Senese.Venecia.1572

[ Le metamorfosi di Ovidio ridotte da Gio Andrea dell´Anguillara in ottava rima, di nuouo dal propio auttore riuedute et corrette con gli argomenti di M. Francesco Turchi ] COLOFÓN: In Venetia appresso Franc. De´Francesci Sanese MDLXXII

Fecha de la edición:  1572

Archivo-Biblioteca de la Catedral. Santiago de Compostela.

Falta portada

Metamorfosis.Ciofano.Plantino.Amberes.1583

HERCVLIS CIOFANI SVLMONENSIS IN P. OVIDII NASONIS METAMORPHOSIN, EX XXIII. ANTIQVIS LIBRIS Obseruationes. Quibus loci quamplurimi & emendantur, & aliorum, quoquoe tum Græcorum, tum Latinorum poëtarum aut simili, aut etiam varia doctrina illustrantur. Secunda editio multo locupletior. (marca tipográfica) ANTUERPIAE, Ex officina Christophori Plantini. MDLXXXIII

Fecha de la edición:  1583

Biblioteca Xeral Universitaria. Santiago de Compostela.

Falta portada

Metamorfosis.Anguillara.Giunta.Venecia.1584

LE METAMORFOSI DI OVIDIO RIDOTTE DA GIO ANDREA DELL´ANGVILLARA IN OTTAVA RIMA: Con le Annotationi DI M. GIOSEPPE HOROLOGGI, & gli Argomenti & Postille DI M. FRANCESCO TVRCHI. In questa nuoua Impressione Di Vaghe figure adornate. M D L XXXIV IN VIN. PRESSO BERN. GIVNTI.

Fecha de la edición:  1584

Biblioteca Xeral Universitaria. Santiago de Compostela.

Falta portada

Metamorfosis.Anguillara.Giunta.Venecia.1584

LE METAMORFOSI DI OVIDIO RIDOTTE DA GIO ANDREA DELL´ANGVILLARA IN OTTAVA RIMA: Con le Annotationi DI M. GIOSEPPE HOROLOGGI, & gli Argomenti & Postille DI M. FRANCESCO TVRCHI. In questa nuoua Impressione Di Vaghe figure adornate. M D L XXXIV IN VIN. PRESSO BERN. GIVNTI.

Fecha de la edición:  1584

Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. Barcelona.

Falta portada

Metamorfosis.Anguillara.Giunta.Venecia.1584

LE METAMORFOSI DI OVIDIO RIDOTTE DA GIO ANDREA DELL´ANGVILLARA IN OTTAVA RIMA: Con le Annotationi DI M. GIOSEPPE HOROLOGGI, & gli Argomenti & Postille DI M. FRANCESCO TVRCHI. In questa nuoua Impressione Di Vaghe figure adornate. M D L XXXIV IN VIN. PRESSO BERN. GIVNTI.

Fecha de la edición:  1584

Biblioteca privada. A Coruña.

Falta portada

Metamorfosis.Anguillara.Giunta.Venecia.1584

LE METAMORFOSI DI OVIDIO RIDOTTE DA GIO ANDREA DELL´ANGVILLARA IN OTTAVA RIMA: Con le Annotationi DI M. GIOSEPPE HOROLOGGI, & gli Argomenti & Postille DI M. FRANCESCO TVRCHI. In questa nuoua Impressione Di Vaghe figure adornate. M D L XXXIV IN VIN. PRESSO BERN. GIVNTI.

Fecha de la edición:  1584

Biblioteca del Seminario Mayor. Lugo.

Falta portada

Metamorfosis.Anguillara.Giunta.Venecia.1584

LE METAMORFOSI DI OVIDIO RIDOTTE DA GIO ANDREA DELL´ANGVILLARA IN OTTAVA RIMA: Con le Annotationi DI M. GIOSEPPE HOROLOGGI, & gli Argomenti & Postille DI M. FRANCESCO TVRCHI. In questa nuoua Impressione Di Vaghe figure adornate. M D L XXXIV IN VIN. PRESSO BERN. GIVNTI.

Fecha de la edición:  1584

Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Universidad Complutense Madrid.

Falta portada

Metamorfosis.Anguillara.Giunta.Venecia.1584

LE METAMORFOSI DI OVIDIO RIDOTTE DA GIO ANDREA DELL´ANGVILLARA IN OTTAVA RIMA: Con le Annotationi DI M. GIOSEPPE HOROLOGGI, & gli Argomenti & Postille DI M. FRANCESCO TVRCHI. In questa nuoua Impressione Di Vaghe figure adornate. M D L XXXIV IN VIN. PRESSO BERN. GIVNTI.

Fecha de la edición:  1584

Instituto de Valencia de Don Juan Madrid.

Falta portada

Metamorfosis.Anguillara.Giunta.Venecia.1584

LE METAMORFOSI DI OVIDIO RIDOTTE DA GIO ANDREA DELL´ANGVILLARA IN OTTAVA RIMA: Con le Annotationi DI M. GIOSEPPE HOROLOGGI, & gli Argomenti & Postille DI M. FRANCESCO TVRCHI. In questa nuoua Impressione Di Vaghe figure adornate. M D L XXXIV IN VIN. PRESSO BERN. GIVNTI.

Fecha de la edición:  1584

Biblioteca de la Real Academia de la Historia Madrid.

Falta portada

Metamorfosis.Viana.Córdoba.Valladolid.1589

LAS TRANSFORMA ciones de Ouidio: Traduzidas del verso Latino, en tercetos, y octauas rimas, Por el Lice[n]ciado Viana. En le[n]gua vulgar Castellana. CON EL COMENTO, Y EXPLI- cacion de las Fabulas: reduziendolas a Philosophia natural, y moral, y Astrologia, e Historia. DIRIGIDIDO, LO VNO, Y LO OTRO, a Hernando de Vega Cotes y Fonseca, Presiden- te del Consejo de las Indias. Impresso en Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro señor. Año, M.D.LXXXIX. CON PRIVILEGIO.

Fecha de la edición:  1589

Archivo-Biblioteca de la Catedral. Santiago de Compostela.

Falta portada

Metamorfosis.Viana.Córdoba.Valladolid.1589

LAS TRANSFORMA ciones de Ouidio: Traduzidas del verso Latino, en tercetos, y octauas rimas, Por el Lice[n]ciado Viana. En le[n]gua vulgar Castellana. CON EL COMENTO, Y EXPLI- cacion de las Fabulas: reduziendolas a Philosophia natural, y moral, y Astrologia, e Historia. DIRIGIDIDO, LO VNO, Y LO OTRO, a Hernando de Vega Cotes y Fonseca, Presiden- te del Consejo de las Indias. Impresso en Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro señor. Año, M.D.LXXXIX. CON PRIVILEGIO.

Fecha de la edición:  1589

Biblioteca Xeral Universitaria. Santiago de Compostela.

Falta portada

Metamorfosis.Viana.Córdoba.Valladolid.1589

LAS TRANSFORMA ciones de Ouidio: Traduzidas del verso Latino, en tercetos, y octauas rimas, Por el Lice[n]ciado Viana. En le[n]gua vulgar Castellana. CON EL COMENTO, Y EXPLI- cacion de las Fabulas: reduziendolas a Philosophia natural, y moral, y Astrologia, e Historia. DIRIGIDIDO, LO VNO, Y LO OTRO, a Hernando de Vega Cotes y Fonseca, Presiden- te del Consejo de las Indias. Impresso en Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro señor. Año, M.D.LXXXIX. CON PRIVILEGIO.

Fecha de la edición:  1589

Biblioteca de Cataluña. Barcelona.

Falta portada

Metamorfosis.Viana.Córdoba.Valladolid.1589

LAS TRANSFORMA ciones de Ouidio: Traduzidas del verso Latino, en tercetos, y octauas rimas, Por el Lice[n]ciado Viana. En le[n]gua vulgar Castellana. CON EL COMENTO, Y EXPLI- cacion de las Fabulas: reduziendolas a Philosophia natural, y moral, y Astrologia, e Historia. DIRIGIDIDO, LO VNO, Y LO OTRO, a Hernando de Vega Cotes y Fonseca, Presiden- te del Consejo de las Indias. Impresso en Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro señor. Año, M.D.LXXXIX. CON PRIVILEGIO.

Fecha de la edición:  1589

Biblioteca de la Universidad de Lleida. Lleida.

Falta portada

Metamorfosis.Viana.Córdoba.Valladolid.1589

LAS TRANSFORMA ciones de Ouidio: Traduzidas del verso Latino, en tercetos, y octauas rimas, Por el Lice[n]ciado Viana. En le[n]gua vulgar Castellana. CON EL COMENTO, Y EXPLI- cacion de las Fabulas: reduziendolas a Philosophia natural, y moral, y Astrologia, e Historia. DIRIGIDIDO, LO VNO, Y LO OTRO, a Hernando de Vega Cotes y Fonseca, Presiden- te del Consejo de las Indias. Impresso en Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro señor. Año, M.D.LXXXIX. CON PRIVILEGIO.

Fecha de la edición:  1589

Biblioteca del Monasterio de Poblet. Vimbodí.

Falta portada

Metamorfosis.Viana.Córdoba.Valladolid.1589

LAS TRANSFORMA ciones de Ouidio: Traduzidas del verso Latino, en tercetos, y octauas rimas, Por el Lice[n]ciado Viana. En le[n]gua vulgar Castellana. CON EL COMENTO, Y EXPLI- cacion de las Fabulas: reduziendolas a Philosophia natural, y moral, y Astrologia, e Historia. DIRIGIDIDO, LO VNO, Y LO OTRO, a Hernando de Vega Cotes y Fonseca, Presiden- te del Consejo de las Indias. Impresso en Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro señor. Año, M.D.LXXXIX. CON PRIVILEGIO.

Fecha de la edición:  1589

Biblioteca del Seminario Mayor de Ourense. Ourense.

Falta portada

Metamorfosis.Viana.Córdoba.Valladolid.1589

LAS TRANSFORMA ciones de Ouidio: Traduzidas del verso Latino, en tercetos, y octauas rimas, Por el Lice[n]ciado Viana. En le[n]gua vulgar Castellana. CON EL COMENTO, Y EXPLI- cacion de las Fabulas: reduziendolas a Philosophia natural, y moral, y Astrologia, e Historia. DIRIGIDIDO, LO VNO, Y LO OTRO, a Hernando de Vega Cotes y Fonseca, Presiden- te del Consejo de las Indias. Impresso en Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro señor. Año, M.D.LXXXIX. CON PRIVILEGIO.

Fecha de la edición:  1589

Biblioteca del Seminario Mayor de Ourense. Ourense.

Falta portada

Metamorfosis.Viana.Córdoba.Valladolid.1589

LAS TRANSFORMA ciones de Ouidio: Traduzidas del verso Latino, en tercetos, y octauas rimas, Por el Lice[n]ciado Viana. En le[n]gua vulgar Castellana. CON EL COMENTO, Y EXPLI- cacion de las Fabulas: reduziendolas a Philosophia natural, y moral, y Astrologia, e Historia. DIRIGIDIDO, LO VNO, Y LO OTRO, a Hernando de Vega Cotes y Fonseca, Presiden- te del Consejo de las Indias. Impresso en Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro señor. Año, M.D.LXXXIX. CON PRIVILEGIO.

Fecha de la edición:  1589

Biblioteca Pública del Estado. León.

Falta portada

Metamorfosis.Viana.Córdoba.Valladolid.1589

LAS TRANSFORMA ciones de Ouidio: Traduzidas del verso Latino, en tercetos, y octauas rimas, Por el Lice[n]ciado Viana. En le[n]gua vulgar Castellana. CON EL COMENTO, Y EXPLI- cacion de las Fabulas: reduziendolas a Philosophia natural, y moral, y Astrologia, e Historia. DIRIGIDIDO, LO VNO, Y LO OTRO, a Hernando de Vega Cotes y Fonseca, Presiden- te del Consejo de las Indias. Impresso en Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro señor. Año, M.D.LXXXIX. CON PRIVILEGIO.

Fecha de la edición:  1589

Archivo de la Catedral. Valladolid.

Falta portada

Metamorfosis.Viana.Córdoba.Valladolid.1589

LAS TRANSFORMA ciones de Ouidio: Traduzidas del verso Latino, en tercetos, y octauas rimas, Por el Lice[n]ciado Viana. En le[n]gua vulgar Castellana. CON EL COMENTO, Y EXPLI- cacion de las Fabulas: reduziendolas a Philosophia natural, y moral, y Astrologia, e Historia. DIRIGIDIDO, LO VNO, Y LO OTRO, a Hernando de Vega Cotes y Fonseca, Presiden- te del Consejo de las Indias. Impresso en Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro señor. Año, M.D.LXXXIX. CON PRIVILEGIO.

Fecha de la edición:  1589

Biblioteca Histórica de Santa Cruz. Valladolid.

Falta portada

Metamorfosis.Viana.Córdoba.Valladolid.1589

LAS TRANSFORMA ciones de Ouidio: Traduzidas del verso Latino, en tercetos, y octauas rimas, Por el Lice[n]ciado Viana. En le[n]gua vulgar Castellana. CON EL COMENTO, Y EXPLI- cacion de las Fabulas: reduziendolas a Philosophia natural, y moral, y Astrologia, e Historia. DIRIGIDIDO, LO VNO, Y LO OTRO, a Hernando de Vega Cotes y Fonseca, Presiden- te del Consejo de las Indias. Impresso en Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro señor. Año, M.D.LXXXIX. CON PRIVILEGIO.

Fecha de la edición:  1589

Biblioteca General Histórica de la Universidad. Salamanca.

Falta portada

Metamorfosis.Viana.Córdoba.Valladolid.1589

LAS TRANSFORMA ciones de Ouidio: Traduzidas del verso Latino, en tercetos, y octauas rimas, Por el Lice[n]ciado Viana. En le[n]gua vulgar Castellana. CON EL COMENTO, Y EXPLI- cacion de las Fabulas: reduziendolas a Philosophia natural, y moral, y Astrologia, e Historia. DIRIGIDIDO, LO VNO, Y LO OTRO, a Hernando de Vega Cotes y Fonseca, Presiden- te del Consejo de las Indias. Impresso en Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro señor. Año, M.D.LXXXIX. CON PRIVILEGIO.

Fecha de la edición:  1589

Biblioteca de Cataluña. Barcelona.

Falta portada

Metamorfosis.Viana.Córdoba.Valladolid.1589

LAS TRANSFORMA ciones de Ouidio: Traduzidas del verso Latino, en tercetos, y octauas rimas, Por el Lice[n]ciado Viana. En le[n]gua vulgar Castellana. CON EL COMENTO, Y EXPLI- cacion de las Fabulas: reduziendolas a Philosophia natural, y moral, y Astrologia, e Historia. DIRIGIDIDO, LO VNO, Y LO OTRO, a Hernando de Vega Cotes y Fonseca, Presiden- te del Consejo de las Indias. Impresso en Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro señor. Año, M.D.LXXXIX. CON PRIVILEGIO.

Fecha de la edición:  1589

Biblioteca de Cataluña. Barcelona.

Falta portada

Metamorfosis.Viana.Córdoba.Valladolid.1589

LAS TRANSFORMA ciones de Ouidio: Traduzidas del verso Latino, en tercetos, y octauas rimas, Por el Lice[n]ciado Viana. En le[n]gua vulgar Castellana. CON EL COMENTO, Y EXPLI- cacion de las Fabulas: reduziendolas a Philosophia natural, y moral, y Astrologia, e Historia. DIRIGIDIDO, LO VNO, Y LO OTRO, a Hernando de Vega Cotes y Fonseca, Presiden- te del Consejo de las Indias. Impresso en Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro señor. Año, M.D.LXXXIX. CON PRIVILEGIO.

Fecha de la edición:  1589

Biblioteca de la Facultad de Teología del Norte de España. Burgos.

Falta portada

Metamorfosis.Viana.Córdoba.Valladolid.1589

LAS TRANSFORMA ciones de Ouidio: Traduzidas del verso Latino, en tercetos, y octauas rimas, Por el Lice[n]ciado Viana. En le[n]gua vulgar Castellana. CON EL COMENTO, Y EXPLI- cacion de las Fabulas: reduziendolas a Philosophia natural, y moral, y Astrologia, e Historia. DIRIGIDIDO, LO VNO, Y LO OTRO, a Hernando de Vega Cotes y Fonseca, Presiden- te del Consejo de las Indias. Impresso en Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro señor. Año, M.D.LXXXIX. CON PRIVILEGIO.

Fecha de la edición:  1589

Biblioteca de la Abadía de Santo Domingo de Silos. Santo Domingo de Silos.

Falta portada

Metamorfosis.Viana.Córdoba.Valladolid.1589

LAS TRANSFORMA ciones de Ouidio: Traduzidas del verso Latino, en tercetos, y octauas rimas, Por el Lice[n]ciado Viana. En le[n]gua vulgar Castellana. CON EL COMENTO, Y EXPLI- cacion de las Fabulas: reduziendolas a Philosophia natural, y moral, y Astrologia, e Historia. DIRIGIDIDO, LO VNO, Y LO OTRO, a Hernando de Vega Cotes y Fonseca, Presiden- te del Consejo de las Indias. Impresso en Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro señor. Año, M.D.LXXXIX. CON PRIVILEGIO.

Fecha de la edición:  1589

Biblioteca del Seminario Diocesano Santo Domingo de Guzmán Burgo de Osma.

Falta portada

Metamorfosis.Viana.Córdoba.Valladolid.1589

LAS TRANSFORMA ciones de Ouidio: Traduzidas del verso Latino, en tercetos, y octauas rimas, Por el Lice[n]ciado Viana. En le[n]gua vulgar Castellana. CON EL COMENTO, Y EXPLI- cacion de las Fabulas: reduziendolas a Philosophia natural, y moral, y Astrologia, e Historia. DIRIGIDIDO, LO VNO, Y LO OTRO, a Hernando de Vega Cotes y Fonseca, Presiden- te del Consejo de las Indias. Impresso en Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro señor. Año, M.D.LXXXIX. CON PRIVILEGIO.

Fecha de la edición:  1589

Biblioteca Pública Episcopal. Vic.

Falta portada

Metamorfosis.Viana.Córdoba.Valladolid.1589

LAS TRANSFORMA ciones de Ouidio: Traduzidas del verso Latino, en tercetos, y octauas rimas, Por el Lice[n]ciado Viana. En le[n]gua vulgar Castellana. CON EL COMENTO, Y EXPLI- cacion de las Fabulas: reduziendolas a Philosophia natural, y moral, y Astrologia, e Historia. DIRIGIDIDO, LO VNO, Y LO OTRO, a Hernando de Vega Cotes y Fonseca, Presiden- te del Consejo de las Indias. Impresso en Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro señor. Año, M.D.LXXXIX. CON PRIVILEGIO.

Fecha de la edición:  1589

Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Universidad Complutense Madrid.

Falta portada

Metamorfosis.Viana.Córdoba.Valladolid.1589

LAS TRANSFORMA ciones de Ouidio: Traduzidas del verso Latino, en tercetos, y octauas rimas, Por el Lice[n]ciado Viana. En le[n]gua vulgar Castellana. CON EL COMENTO, Y EXPLI- cacion de las Fabulas: reduziendolas a Philosophia natural, y moral, y Astrologia, e Historia. DIRIGIDIDO, LO VNO, Y LO OTRO, a Hernando de Vega Cotes y Fonseca, Presiden- te del Consejo de las Indias. Impresso en Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro señor. Año, M.D.LXXXIX. CON PRIVILEGIO.

Fecha de la edición:  1589

Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Universidad Complutense Madrid.

Falta portada

Metamorfosis.Viana.Córdoba.Valladolid.1589

LAS TRANSFORMA ciones de Ouidio: Traduzidas del verso Latino, en tercetos, y octauas rimas, Por el Lice[n]ciado Viana. En le[n]gua vulgar Castellana. CON EL COMENTO, Y EXPLI- cacion de las Fabulas: reduziendolas a Philosophia natural, y moral, y Astrologia, e Historia. DIRIGIDIDO, LO VNO, Y LO OTRO, a Hernando de Vega Cotes y Fonseca, Presiden- te del Consejo de las Indias. Impresso en Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro señor. Año, M.D.LXXXIX. CON PRIVILEGIO.

Fecha de la edición:  1589

Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Universidad Complutense Madrid.

Falta portada

Metamorfosis.Viana.Córdoba.Valladolid.1589

LAS TRANSFORMA ciones de Ouidio: Traduzidas del verso Latino, en tercetos, y octauas rimas, Por el Lice[n]ciado Viana. En le[n]gua vulgar Castellana. CON EL COMENTO, Y EXPLI- cacion de las Fabulas: reduziendolas a Philosophia natural, y moral, y Astrologia, e Historia. DIRIGIDIDO, LO VNO, Y LO OTRO, a Hernando de Vega Cotes y Fonseca, Presiden- te del Consejo de las Indias. Impresso en Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro señor. Año, M.D.LXXXIX. CON PRIVILEGIO.

Fecha de la edición:  1589

Biblioteca de la Fundación Universitaria Española Madrid.

Falta portada

Metamorfosis.Viana.Córdoba.Valladolid.1589

LAS TRANSFORMA ciones de Ouidio: Traduzidas del verso Latino, en tercetos, y octauas rimas, Por el Lice[n]ciado Viana. En le[n]gua vulgar Castellana. CON EL COMENTO, Y EXPLI- cacion de las Fabulas: reduziendolas a Philosophia natural, y moral, y Astrologia, e Historia. DIRIGIDIDO, LO VNO, Y LO OTRO, a Hernando de Vega Cotes y Fonseca, Presiden- te del Consejo de las Indias. Impresso en Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro señor. Año, M.D.LXXXIX. CON PRIVILEGIO.

Fecha de la edición:  1589

Biblioteca del Museo del Prado Madrid.

Falta portada

Metamorfosis.Viana.Córdoba.Valladolid.1589

LAS TRANSFORMA ciones de Ouidio: Traduzidas del verso Latino, en tercetos, y octauas rimas, Por el Lice[n]ciado Viana. En le[n]gua vulgar Castellana. CON EL COMENTO, Y EXPLI- cacion de las Fabulas: reduziendolas a Philosophia natural, y moral, y Astrologia, e Historia. DIRIGIDIDO, LO VNO, Y LO OTRO, a Hernando de Vega Cotes y Fonseca, Presiden- te del Consejo de las Indias. Impresso en Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro señor. Año, M.D.LXXXIX. CON PRIVILEGIO.

Fecha de la edición:  1589

Biblioteca de la Real Academia Española de la Lengua Madrid.

Falta portada

Metamorfosis.Viana.Córdoba.Valladolid.1589

LAS TRANSFORMA ciones de Ouidio: Traduzidas del verso Latino, en tercetos, y octauas rimas, Por el Lice[n]ciado Viana. En le[n]gua vulgar Castellana. CON EL COMENTO, Y EXPLI- cacion de las Fabulas: reduziendolas a Philosophia natural, y moral, y Astrologia, e Historia. DIRIGIDIDO, LO VNO, Y LO OTRO, a Hernando de Vega Cotes y Fonseca, Presiden- te del Consejo de las Indias. Impresso en Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro señor. Año, M.D.LXXXIX. CON PRIVILEGIO.

Fecha de la edición:  1589

Biblioteca de la Abadía benedictina del Valle de los Caídos Madrid.

Falta portada

Metamorfosis.Bustamante.Bellero.Amberes.1595

LAS TRANSFORMA- CIONES DE OVIDIO EN LENGVA ESPAÑOLA, REPARTIDAS EN QVINCE LI- bros, con las Allegorias al fin dellos, y sus figuras, para provecho de los Artífices. Dirigidas a ESTEVAN de YVARRA secretario y del consejo del Rey nuestro Señor. (marca tipográfica) EN ANVERS, En casa de Pedro Bellero. M. D. XCV. Con privilegio.

Fecha de la edición:  1595

Biblioteca Xeral Universitaria. Santiago de Compostela.

Falta portada

Metamorfosis.Bustamante.Bellero.Amberes.1595

LAS TRANSFORMA- CIONES DE OVIDIO EN LENGVA ESPAÑOLA, REPARTIDAS EN QVINCE LI- bros, con las Allegorias al fin dellos, y sus figuras, para provecho de los Artífices. Dirigidas a ESTEVAN de YVARRA secretario y del consejo del Rey nuestro Señor. (marca tipográfica) EN ANVERS, En casa de Pedro Bellero. M. D. XCV. Con privilegio.

Fecha de la edición:  1595

Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Universidad Complutense Madrid.

Falta portada

Metamorfosis.Bustamante.Bellero.Amberes.1595

LAS TRANSFORMA- CIONES DE OVIDIO EN LENGVA ESPAÑOLA, REPARTIDAS EN QVINCE LI- bros, con las Allegorias al fin dellos, y sus figuras, para provecho de los Artífices. Dirigidas a ESTEVAN de YVARRA secretario y del consejo del Rey nuestro Señor. (marca tipográfica) EN ANVERS, En casa de Pedro Bellero. M. D. XCV. Con privilegio.

Fecha de la edición:  1595

Biblioteca del Museo del Prado Madrid.

Falta portada

Metamorfosis.Bustamante.Bellero.Amberes.1595

LAS TRANSFORMA- CIONES DE OVIDIO EN LENGVA ESPAÑOLA, REPARTIDAS EN QVINCE LI- bros, con las Allegorias al fin dellos, y sus figuras, para provecho de los Artífices. Dirigidas a ESTEVAN de YVARRA secretario y del consejo del Rey nuestro Señor. (marca tipográfica) EN ANVERS, En casa de Pedro Bellero. M. D. XCV. Con privilegio.

Fecha de la edición:  1595

Biblioteca de la Real Academia de Ciencas Morales y Políticas Madrid.

Falta portada

Metamorfosis.Micyllus.HerederosFischer.Francfurt.1599

PVB. OVIDII NA- SONIS METAMORPHOSEON LIBRI XV. In singulas quasque Fabulas Argumenta. Ex postrema Iacobi Micylii Recognitione (marca del impresor) FRANCOFURTI, Typis Ioannis Saurii, impensis here- dum Petri Fischeri M.D.XCIX.

Fecha de la edición:  1599

Fondo Bibliográfico Histórico Caixa Galicia. Santiago de Compostela.