masovidio
slider

Lista de ejemplares en Biblioteca Borja. San Cugat del Vallés 1 ejemplar

imagen ejemplar

P. Ouidii Nasonis Metamorphoseos Libri moralizati cum pulcherrimis fabularum principalium figuris. Ouidii metamorphoseos quinde cim libri: cu[m] ip[s]ius poetae uita ex eius op[er]ibus dilige[n]tissime collecta: fami liaribusq[ue] co[n]me[n]tariis & reru[m] uerboru[m]q[ue] coginitu dignissimo[rum] alpha betico indice: ac etia[m] cu[m] praeclarissimis doctissimi eloquentissimiq[ue] uiri Lacta[n]tii Firmiani Cocli in singulas fabulas argume[n]tis: ut uno intuitu poetae sententia pateat: suis locis insertis: necnon & tropologica no[n]nullaru[m] fabula[rum] enarratione per reuerendum patrem magistru[m] Petrum Lauinium philosophum poe ta[m] ac theologu[m] diuini quoq[ue] uerbi declamatore[m] celeberrimu[m] ordinis p[re]dicator[um] adiecta. Adnotationes praeterca no[n] ualde paucas & eas quide[m] eruditissimas uiroru[m] ipense doctor[um] Philippi Beroaldi: Ioa[n]nis baptsitae: pii Iani Parrhasii: Ludouici Coelii Rho digini & Iacobi Bononie[n]sis huc curauit adiicie[n]das Ioa[n]nes Theodoric[us] Bellouac[us]. Lauinii in Metamorphosin distichon. Quae ueteres numeris celebrauit sigmenta poetae. Haec tibi pelignum carmine praebet opus. COLOFÓN. Impressum fuit hoc opus Lugduni, in edibus Jacobi Mareschal, anno Domini millesimo quingentesimo decimo nono, vicesima die mensis augusti.

Fecha de la edición:  1519

Biblioteca Borja. San Cugat del Vallés.