masovidio
slider

Lista de ejemplares en Biblioteca General Histórica de la Universidad. Salamanca 15 ejemplares.

imagen ejemplar

P. Ouidii Nasonis Libri de tristibus cum lucu lentissimis commentariis Reuerendissimi do mini Bartholomei Merulae apostolici pro tonotarii [et] aliis additio[n]ibus nouis nuper in luce[m] emissis, aptissimisq[ue] figuris orna ti: necnon castigatissima tabula que omnia vocabula: omnesq[ue] histori as: [et] queq[ue] scitu dignissima [secundu] m alphabeti ordinem diligentissi me complectitur

Fecha de la edición:  No se conoce

Biblioteca General Histórica de la Universidad. Salamanca.

imagen ejemplar

P. Ouidii Nasonis Libri de tristibus cum lucu lentissimis commentariis Reuerendissimi do mini Bartholomei Merulae apostolici pro tonotarii [et] aliis additio[n]ibus nouis nuper in luce[m] emissis, aptissimisq[ue] figuris orna ti: necnon castigatissima tabula que omnia vocabula: omnesq[ue] histori as: [et] queq[ue] scitu dignissima [secundu] m alphabeti ordinem diligentissi me complectitur

Fecha de la edición:  No se conoce

Biblioteca General Histórica de la Universidad. Salamanca.

imagen ejemplar

P. Ouidii Metamorphosis cum integris ac emen datissimis Raphaelis Regii enarratio nibus & repraehensione illaru[m] in- eptiaru[m]: quibus ultimus Quaternio primae editionis fuit inquina tus. COLOFÓN Impressum Venetiis per Bernardinum Benalium

Fecha de la edición:  1493

Biblioteca General Histórica de la Universidad. Salamanca.

imagen ejemplar

P. Ouidii Metamorphosis cum integris ac emen datissimis Raphaelis Regii enarratio nibus & repraehensione illaru[m] in- eptiaru[m]: quibus ultimus Quaternio primae editionis fuit inquina tus. COLOFÓN Siquid forte litteraru[m] immutatione, transpositione, inuersione appositio[n]e, omissione aliaue deprauatione offenderistu diose lector: id correctionis difficultati ascribas ro gat Simon Ticine[n]sis cognome[n]to bibilaqua: cuius i[n]dustria Rephael Regius i[n] hoc opere describe[n]do ususest Ve netiis Pri[n]cipe feliciss. Augustino Bar badico. Septi mo idus se pte[m]bres. Mcccc. xciii.

Fecha de la edición:  1493

Biblioteca General Histórica de la Universidad. Salamanca.

imagen ejemplar

P. Ouidii Metamorphosis cum integris ac emen/ datissimis Raphaelis Regii enarratio/ nibus & reprahensione illaru[m] in/ eptiarum: quibus ultimus Quaternio primae editionis fuit inquina tus COLOFÓN [Ad lectorem. Siquid forte litterar[um] immutatione, transpositione, inuersione appositione, omissione aliaue deprauatione offe[n]deristu diose lector: id correctionis difficultati ascribas ro gat Simon Ticine[n]sis cognome[n]to bibilaqua: cuius i[n]dustria Rephael Regius i[n] hoc opere describe[n]do ususest Ve netiis Pri[n]cipe feliciss. Augustino Bar badico. Septi mo idus se pte[m]bres. Mcccc. Xciii]

Fecha de la edición:  1497

Biblioteca General Histórica de la Universidad. Salamanca.

imagen ejemplar

Ouidius de Fastis cum duobus commentariis. COLOFÓN: Impressum Venetiis opera & impensa solettissimi uiri Ioannis Ta cuini: de Tridino: Ce[n]sore uiro eruditissimo Bartholomeo Merula Mantuano: Inclyto ac foelicissimo Principe Augusti[n]o Barbadico.Anno. M.cccclxxxxvii. Pridie idus Iunnii.

Fecha de la edición:  1497

Biblioteca General Histórica de la Universidad. Salamanca.

Falta portada

[P. Ouidii Nasonis Fastorum libri diligenti emendatione typis impresse aptissimisq[ue] figuris ornate co[m]mentatoribus Antonio Constantio Fanensi; Paulo Marso piscinate viris clarissimis additis quibusdam versibus qui de- erant in aliis codicibus: insuper grecis characteri- bus ubi deerant in aliis impressionibus: apposi- tis rebus notabilibus quibusdam in margine una cum Tabula in ordine alphabeti: que nullo in alio codice impressa reperies. (marca del impresor)] COLOFÓN: Impressum Venetiis opera & impensa solettissimi viri Ioannis Tacuini de Tridino: Censore viro eruditissimo Bartholomeo Merula Mantuano: Inclyto ac foelicissimo principe Leonardo Lauretano.Anno. M.cccccviii. Die. iiii.Iunii.

Fecha de la edición:  1508

Biblioteca General Histórica de la Universidad. Salamanca.

imagen ejemplar

P. Ovidii Nasonis Fastorum libri diligenti emendatione typis impressi aptissimisq[ue] figuris ornati co[m]menta toribus Antonio Consta[n]tino Fanensi; Paulo Marío piscinate viris clarissimis additis qui busdam versibus qui deerant in aliis co- dicibus: in super graecis characteri bus ubi deerant in aliis impressio nibus: appositis rebus notabili bus quibusdam in margine una cu[m] tabula in ordine alphabeti: que nullo i[n] alio codice i[m]pres sa reperies. COLOFÓN: Impressum Mediolani per Magistrum Leonardum Pachel. Anno d[omi]ni. M.CCCCC.X.Die.xyii.Febr.

Fecha de la edición:  1510

Biblioteca General Histórica de la Universidad. Salamanca.

imagen ejemplar

P. Ouidii Nasonis metamorphoseos libri moralizati cum pulcherrimis fabularum principalium figuris. Ovidii metamorphoseos quinde: cim libri cu[m] ipsius poetae uita ex eius operibus dilige[n]tissime collecta: familiaribusq[ue] co[m]mentariis:& reru[m] uerborumq[ue] cognitu dignissimo rum alphabetico indice:ac etiam cum praeclarissimis doctissimi elo que[n]tisiimiq[ue] uiri Lacta[n]tii Firmiani Cocli in singulas fabulas argu- mentis: ut uno intuitu poetae sententia pateat: suis locis infertis: necnon & tropolo gica nonnullarum fabularum enarratione per reuerendum patrem magistrum Pe trum Lauiniam philosophum poetam ac theologum diuini quoq[ue] uerbi declama torem celeberrimum ordinis praedicatorum adiecta. Adnotationes praeterea no[m] ualde paucas & eas quide[m] eruditissimas uiroru[m] impe[n] se doctor[um] Philippi Beroaldi: Ioa[n]nis baptistae pii: Iani Parrhasii: Lodouici Coelii Rho digini: & Iacobi Bononie[n]sis: huc curauit adiicie[n]das Ioa[n]nes Theodericus Bellouacus. Lauini in metamorphosin distichon. Quae ueteres numeris celebrant sigmenta poetae. Haec tibi Pelignum carmine praebet opus. (sello) Venundantur Lugduni ab Jacobo Huguetan eiusdes ciuitatis bibliopola in vico mercuriale. ad angiportum qui in ararim ducit. Cum gratia et privilegio. COLOFÓN Impressum fuit hoc opus Lugduni impensis honesti uiri Iacobi huguetan in edibus Simonis biuilaque Anno domini Millessimo quingentesimo decimo octauo pridie nonas Maias.

Fecha de la edición:  1518

Biblioteca General Histórica de la Universidad. Salamanca.

imagen ejemplar

LAS TRANSFORMA ciones de Ouidio: Traduzidas del verso Latino, en tercetos, y octauas rimas, Por el Lice[n]ciado Viana. En le[n]gua vulgar Castellana. CON EL COMENTO, Y EXPLI- cacion de las Fabulas: reduziendolas a Philosophia natural, y moral, y Astrologia, e Historia. DIRIGIDIDO, LO VNO, Y LO OTRO, a Hernando de Vega Cotes y Fonseca, Presiden- te del Consejo de las Indias. Impresso en Valladolid, por Diego Fernandez de Cordoua, Impressor del Rey nuestro señor. Año, M.D.LXXXIX. CON PRIVILEGIO.

Fecha de la edición:  1589

Biblioteca General Histórica de la Universidad. Salamanca.

imagen ejemplar

P. OVIDII NASONIS, OPERA OMNIA, In tres Tomos divisa, CUM INTEGRIS NICOLAI HEINSII, D.F. Lectissimisque Variorum Notis: Quibus non pauca, ad suos quaeque antiquitatis fontes diligenti compratione reducta, accesserunt, Studio BOCHARDI CNIPPINGII. AMSTELODAMI, Ex Typographia Blaviana, M DC LXXXIII. Sumptibus Societatis

Fecha de la edición:  1683

Biblioteca General Histórica de la Universidad. Salamanca.

imagen ejemplar

P. OVIDII NASONIS, OPERA OMNIA, In tres Tomos divisa, CUM INTEGRIS NICOLAI HEINSII, D.F. Lectissimisque Variorum Notis: Quibus non pauca, ad suos quaeque antiquitatis fontes diligenti comparatione reducta, accesserunt, Studio BOCHARDI CNIPPINGII. AMSTELODAMI, Ex Typographia Blaviana, M DC LXXXIII. Sumptibus Societatis

Fecha de la edición:  1683

Biblioteca General Histórica de la Universidad. Salamanca.

imagen ejemplar

P. OVIDII NASONIS, OPERA OMNIA, In tres Tomos divisa, CUM INTEGRIS NICOLAI HEINSII, D.F. Lectissimisque Variorum Notis: Quibus non pauca, ad suos quaeque antiquitatis fontes diligenti comparatione reducta, accesserunt, Studio BOCHARDI CNIPPINGII. AMSTELODAMI, Ex Typographia Blaviana, M DC LXXXIII. Sumptibus Societatis

Fecha de la edición:  1683

Biblioteca General Histórica de la Universidad. Salamanca.

imagen ejemplar

PUBLII OVIDII NASONIS METAMORPHOSEON LIBRI XV. CUM INTEGRIS JACOBII CONSTANTII FANENSIS, HENRICI LORITII GLAREANI, JACOBI MICYLLI, HERCULIS CIOFANI, ET DANIELIS ET NICOLAI HEINSIORUM, ET EXCERPTIS ALIORUM NOTIS, QUIBUS ET SUAS ADNOTATIONES ADIECIT PETRUS BURMANNUS. TOM. II. (marca de impresor) AMSTELODAMI, APUD FRANCISCUM CHANGUION. M.D.C.C.XXVII.

Fecha de la edición:  1727

Biblioteca General Histórica de la Universidad. Salamanca.

imagen ejemplar

PUBLII OVIDII NASONIS OPERA OMNIA IV. VOLUMINIBUS COMPREHENSA; CUM INTEGRIS JACOBI MICYLLI, HERCULIS CIOFANI, ET DANIELIS HEINSII NOTIS, ET NICOLAI HEINSII CURIS SECUNDIS, ET ALIORUM IN SINGULAS PARTES, PARTIM INTEGRIS, PARTIM EXCERPTIS, ADNOTATIONIBUS, CURA ET STUDIO PETRI BURMANNI, QUI ET SUAS IN OMNE OPUS NOTAS ADIECIT. (marca de impresor) AMSTELODAMI, APUD FRANCISCUM CHANGUION. M.D.C.C.XXVII.

Fecha de la edición:  1727

Biblioteca General Histórica de la Universidad. Salamanca.