masovidio
slider

Lista de ejemplares en Biblioteca de Fondo Antiguo de la Universidad de Barcelona. Barcelona 10 ejemplares.

Falta portada

[P. Ouidii Nasonis metamorphoseos libri moralisati : cum pulcherrimis fabular[um] principaliu[m] figuris Ouidii quindeci[m] metamorpho seos libri : cu[m] ipsius poeta vita ex eius op[er]ib[us] diligentissime collecta: familiaribusq[ue] co[m]mentariis et reru[m] verboru[m]q[ue] congitu dignissimor[um] alphabetico indice: ac etia[m] cu[m] preclarissimis doctis- simi eloque[n]tissimiq[ue] viri Lactancii firmiani cocli in singulas fabulas argume[n]tis: vt vno intuitu poete sente[n]tia pateat suis locis insertis: necno[n] & tropologica nonullarum fabular[um] enar ratione p[er] reuere[n]dum patre[m] magistru[m] Petrum lauiniu[m] philosophu[m] poeta[m] ac theo logum diuini quoq[ue] verbi declamatore[m] celeberrimu[m] ordinis p[re]dicatoru[m] adiecta. Eiusdem in metamorphosin distichon. Que veteres inumeris celebrant figmenta poete. Hec tibi pelignum carmine prebet opus. [V]Enundantur Lugduni ab Iaco bo huguetan in vico mercuriali] Colofón: Impressum fuit hoc opus Lugd [uni] per Iacobus Sacon Impe[n]sis honesti viri Iacobi Huguetan. Anno d[omi]ni Mil lesimo quinge[n]tesimo duodecimo xi.die me[n]sis Ianuarii.

Fecha de la edición:  1512

Biblioteca de Fondo Antiguo de la Universidad de Barcelona. Barcelona.

imagen ejemplar

P. OVIDII NA SONIS FASTORVM LIBRI DILIGENTI EMEN DATIONE. Typis impresse aptissimisq[ue] figuris or nate, co[m]mentatoribus Antonio Con sta[n]tio Fanensi: Paulo Marso pisci nate viris clarissimis additis qui busda[m] versibus q[ui] deera[n]t in aliis codicibus, insup[er] grecis chara cteribus vbi deera[n]t in aliis impressio[n]ibus : appositis reb[us] notabilib[us] q[ui]bus da[m] in margi[n]e, vna cu[m] Tabula in ordi[n]e al phabeti: q[ue] nullo in alio codice im pressa repe ries. COLOFÓN; Impressum Venetiis in Aedibus solertissimi uiri Ioannis Tacuini de Tridino. Anno dñi. MDXX.Die.XII.Aprilis. Inclyto ac felicissimo principe Leonardo Lauretano.

Fecha de la edición:  1520

Biblioteca de Fondo Antiguo de la Universidad de Barcelona. Barcelona.

imagen ejemplar

PV. OVIDII NASONIS TRISTIVM LIBRI cum luculentissimis comme[n]tariis Re uere[n]dissimi domini Bartholomei Me rulae apostolici prothonotarii: [et] aliis additionibus nouis nuper in luce[m] emis sis, aptissimisq[ue] figuris ornate. Nec no[n] copiosissimus Index: qui om nia vocabula: omnesq[ue] situ dignissima secundum alphabeti ordi- nem diligentissime complectitur COLOFÓN: Venetiis Aedibus Ioannis Tacuini de Tridino. Anno Domini. M.D.XXIIII.die.XXV.Februarii. Inclyto Antonio Grimano Principe.

Fecha de la edición:  1524

Biblioteca de Fondo Antiguo de la Universidad de Barcelona. Barcelona.

imagen ejemplar

PVBLII OVIDII Nasonis Sulmonensis Metamorphoseos Libro rum xv. opus auctum et recognitum. Uniuersi operis Elenchus, Ipsi[us] Ouidii vita ex eius op[er]ib[us] lucule[n]ter collecta. Luculentissime Reuerendis patris magistri Petri Lauinii philosophi, poete ac theologi ordinis pre dicatorum Tropologice expositiones: et signo tali * designantur. Elegantissime Raphaelis Regii Enarrationes: que (vt Candide Lector facile perspicueq[ue] cognosce re poteris) hoc indice [mano] prenotate sunt. Subtilissima Lactantii firmiani Cocli argumen ta in omneis eiusdem operis fabulas Speciose in singulis libris historie precipuas fa bulas perspicue commonstrantes habentur. Adnotationes preterea non valde paucas et eas quidem eruditissimas virorum impense doctorum Philippi Beroaldi, Joannis Baptiste Pii, Jani Parrhasii, Lodouici Celii Rhodigini, Jacobi Bo nonie[n]sis, Baptiste Egnatij et Dio. Guid. huc cura uit adiicie[n]das Joannes Theodoricus Bellouacus. Additus est etiam geminus Index primus est eo rum que quoq[ue] in libro Metamorpho. Ouidii con tinentur : alter vero est rerum et verborum precipue annotandorum in xv. lib. Metamorpho. Im ordi nem alphabeti. Et quia hac tempestate Grecarum literarum can dor in pretio apud doctos habetur: Grecas dictio[n]es adiungi curauimus. Joa[n]nis fra[n]cisci Quintiani Stoe poete facu[n]dissimi ingeniosa Disticha in omneis fabulas Pub. Ouidii Nasonis Metamor.textui dilige[n]ter inserta videbis. (marca del impresor) 1527 Lavinii in Metamorphosin Distichon. Que veteres numeris celebrant sigmenta poete: Hec tibi Pelignum carmine prebet opus. COLOFÓN: Excusum Lugduni in edibus Antonii Bla[n]chard Anno a Virginis Partu M. cccccxxvii.die.xxii.mensis.Octobris.

Fecha de la edición:  1527

Biblioteca de Fondo Antiguo de la Universidad de Barcelona. Barcelona.

imagen ejemplar

[ Publij Ouidii Nasonis Sulmonensis Metamorphoseos Li brorum XV : opus auctum & recognitu[m]. Uniuersi operis Elenchus, Ipsius Ouidii vita ex eius operibus luculenter collecta. Elegantissime Raphaelis Regii enarrationes que (ut Candide Lector: facile: perspicueq[ue] cognoscere poteris) tali signo designantur. Luculentissime revere[n]di patris magistri Petri Lauinii philosophi: poete: ac thelogi: ordinis predicatorum Tro pologice Expositiones & signo tali * signantur. Subtilissima Lactantii firmiani Locli Argumenta in omneis eiusdem operis fabulas. Perpulchre in vno quoq[ue] libro historie: materiam illo rum facile designantes. Adnotationes notabilissime p[rae]stantissimor[um] viror[um] que in exemplaribus antea impressis non inueniunt. Jacobi Crucii: tali signo P Baptiste Pii: Dio. Guid. Ludouici Celii: tali Baptiste Egnatii: Philippi Beroaldi: Cum ingeniosis Joannis Francisci Quintiani Stoe poete fa cundissimi Distichis in omneis fabulas intertextualiter positis. Et quia hac tempestate Grecarum literarum candor in pretio apud doctos habetur: Grecas dictiones adiungi curauimus. 1528 Venundatur Lugduni in vico mercuriale apud probum virum Gullielmum Boulle COLOFÓN: Lugduni in officina Ioannis Crespini expensis honesti viri Guilielmi Boulle.]

Fecha de la edición:  1528

Biblioteca de Fondo Antiguo de la Universidad de Barcelona. Barcelona.

imagen ejemplar

P. OVIDII NASONIS METAMOR phoseon, hoc est Transformatio num, libri XV. cu[m] breuissi mis in singulas quasq[ue] fabulas Lactancii Placidi argu mentis. Omnia multò diligentius ac unquàm anteà ab Ioanne Raenerio recognita (marca de impresor) LVGDVNI Apud Haeredes Simonis Vincentii M. D. XLII. COLOFÓN: LVGDVNI IN AEDI BVS DIONYSII HAR SII MENSE AV GVSTO, AN NO M. D. XXXIX

Fecha de la edición:  1542

Biblioteca de Fondo Antiguo de la Universidad de Barcelona. Barcelona.

imagen ejemplar

LES METAMORPHOSES D´OVIDE. De nouueau traduittes en françois. Auec XV. DISCOURS. Contenans l´explication morale des fables. A Paris Chez Matthieu Guille mot au palais en la gallerie des prison niers. AVEC PRIVILEGE DU ROY.

Fecha de la edición:  1606

Biblioteca de Fondo Antiguo de la Universidad de Barcelona. Barcelona.

imagen ejemplar

LES OEUVRES D’OVIDE TRADUCTION NOUVELLE PAR MONSIEUR DE MARTIGNAC; AVEC DES REMARQUES. TOME CINQUIE’ME CONTENANT LES V.VI.VII.VIII.IX & X. LIVRES des Metamorphoses. PREMIERE EDITION (marca del impresor) A LYON Chez HORACE MOLIN vis-à-vis le Grand College,& ruë Neuve à l’Image S. Ignace M. DC. XCVII AVEC LE PRIVILEGE DU ROY

Fecha de la edición:  1697

Biblioteca de Fondo Antiguo de la Universidad de Barcelona. Barcelona.

imagen ejemplar

PUBLII OVIDII NASONIS OPERA AD OPTIMAS EDITIONES COLLATA PRAEMITTITUR VITA AB ALDO PIO MANUTIO COLLECTA CUM NOTITIA LITERARIA STUDIIS SOCIETATIS BIPONTINAE VOLUMEN TERTIUM BIPONTI EX TYPOGRAPHIA SOCIETATIS CIƆ IƆ CCLXXXIII

Fecha de la edición:  1783

Biblioteca de Fondo Antiguo de la Universidad de Barcelona. Barcelona.

imagen ejemplar

PUBLII OVIDII NASONIS OPERA AD OPTIMAS EDITIONES COLLATA PRAEMITTITUR VITA AB ALDO PIO MANUTIO COLLECTA CUM NOTITIA LITERARIA STUDIIS SOCIETATIS BIPONTINAE EDITIO ACCURATA BIPONTI EX TYPOGRAPHIA SOCIETATIS CIƆ IƆ CCLXXXIII

Fecha de la edición:  1783

Biblioteca de Fondo Antiguo de la Universidad de Barcelona. Barcelona.